Ophalen grof afval

In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil gescheiden ingezameld door Cyclus. De afvalstoffen die aan huis worden opgehaald zijn: groente-, fruit- en tuinafval (groene container), overig huishoudelijk afval (grijze container). Ook plastic verpakkingen en drankenkartons worden aan huis opgehaald (in speciale plastic zakken).

Grof vuil

Grof vuil is huishoudelijk afval dat niet in een minicontainer past, zoals banken, stoelen, kasten, strijkplanken, enzovoorts.

Laten ophalen 

Het is mogelijk grof vuil tegen betaling te laten ophalen. Hiervoor betaalt u € 49,00 per 2 m3 meter. Dit is de maximum hoeveelheid. U ontvangt de factuur van de gemeente. Neem contact op met Cyclus voor het maken van een afspraak voor het ophalen van afval via tel. 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Cyclus NV.

Inleveren

Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunt u ook inleveren bij de gemeentewerf.