Ophalen huishoudelijk afval

In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil gescheiden ingezameld door Cyclus. De afvalstoffen die aan huis worden opgehaald zijn:

 • groente-, fruit- en tuinafval in de groene container
 • overig huishoudelijk afval in de grijze container
 • plastic verpakkingen en drankenkartons worden in de Plastic Heroes ophaalzakken op elke woensdag opgehaald. U kunt deze Pastic Heroes ophaalzakken gratis afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en diverse supermarkten. Kijk voor het hele overzicht op de website van Cyclus NV.

Afvalkalender

Wilt u weten op welke datum Cyclus het afval ophaalt, maak dan gebruik van de afvalkalender op de website van Cyclus NV. Na het invullen van uw postcode en huisnummer ziet u alle informatie over afvalinzameling en het aanbieden van huishoudelijk afval. Hier staat ook de informatie over het gescheiden aanbieden van papier, glas en textiel. en de locaties van de papier-, glas- en textielcontainers.

De ophaaldagen in een app: Afvalwijzer

Cyclus heeft ook een Afvalwijzer-app. U kunt dan een bericht krijgen wanneer welk afval aan de straat gezet kan worden. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android), en App Store (iOS Apple).

Vervangende inzameldag 28 december 2019

In plaats van op woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag) wordt PMD (zakken) op zaterdag 28 december 2019 ingezameld.

Inzameldagen vanaf 1 januari 2020 

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de inzamelroutes die de vrachtwagens van Cyclus rijden. De gemeente is voor het inzamelen van het huishoudelijk afval vanaf 2020 in twee delen gesplitst. Hierdoor worden ook de inzameldagen anders. De nieuwe ophaalmomenten op een rijtje:

In de kernen Bilderdam, Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge

 • Restafval: Dinsdag in de oneven weken
 • GFT (groente, fruit en tuinafval): Dinsdag in de even weken
 • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons): Maandag, elke week.

In de kernen Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijpwetering

 • Restafval: Maandag in de oneven weken
 • GFT (groente, fruit en tuinafval): Maandag in de even weken
 • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons): Dinsdag, elke week.

Aanbiedregels

Het is belangrijk dat u het afval op het juiste tijdstip aanbiedt. Als u het afval te vroeg aanbiedt kan dit zwerfvuil veroorzaken en geeft een rommelig beeld. Om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u uw afvalcontainer zo snel mogelijk na het legen weer op uw eigen terrein te zetten.

 • Zet uw afvalcontainer voor restafval of gft afval met gesloten deksel aan de weg op maandag, uiterlijk om 7.30 uur.
 • De containers moeten uiterlijk aan het einde van de inzameldag weer van de openbare weg, waaronder achterpoorten en containerverzamelplaatsen, zijn verwijderd.
 • Hang de (doorzichtige) zak met plastic verpakkingsafval (PMD) op woensdag buiten, ook uiterlijk om 7.30 uur. Hang de PMD zakken zoveel mogelijk aan een kroonring en indien deze niet aanwezig is, aan een hek of paal. Hang de PMD zak niet aan een hek waar vee bij kan.
 • Het afval mag niet aangestampt worden in de minicontainer, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden; Cyclus komt hier niet voor terug.

Afvalscheidingswijzer

Zorg dat het gft afval en het PMD afval niet is vervuild met andere soorten afval. Indien de afvalinzamelaar Cyclus dit constateert, wordt het afval niet meegenomen. Op de website van Cyclus kunt u op cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer zien welk afval waar thuishoort.

Contact

Voor vragen over het ophalen en sorteren van afval of het laten repareren van een afvalcontainer kunt u op werkdagen contact opnemen met Cyclus, via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl.