Tegemoetkoming medisch afval

Aanvraagformulier

Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan door middel van het Aanvraagformulier tegemoetkoming medisch afval (pdf).

U moet bij uw aanvraag bewijsmateriaal meesturen. Dit kan zijn een verklaring of een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot medisch afval. Participe kijkt namens de gemeente of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 80,-. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid medisch afval waarbij we uitgaan van één zak medisch afval per week. Een aanvraag voor de tegemoetkoming medisch afval kunt u gedurende het jaar indienen. Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming wordt deze één keer per jaar, in één bedrag uitbetaald.