Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan.

Aanvraagformulier

Een tegemoetkoming medisch afval vraagt u aan door middel van het Aanvraagformulier tegemoetkoming medisch afval (pdf).

U moet bij uw aanvraag bewijsmateriaal meesturen. Dit kan zijn een verklaring of een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot medisch afval. Participe kijkt namens de gemeente of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 80,- per huishouden. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid medisch afval waarbij we uitgaan van één zak medisch afval per week. Een aanvraag voor de tegemoetkoming medisch afval kunt u gedurende het jaar indienen. Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming wordt deze één keer per jaar, in één bedrag uitbetaald.