Duurzaamheid

Duurzame initiatieven voor een duurzaam Kaag en Braassem.

 • Duurzaam Bouwloket

  Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning met subsidie of duurzaamheidslening.

 • Duurzaamheidslening

  Een lening voor huiseigenaren en huurders om energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen en dubbele beglazing, in en aan een woning te kunnen financieren.

 • Energieadvies op maat eigen woning

  Huiseigenaren-bewoners van een woning kunnen gratis een energieadvies op maat aanvragen.

 • Oplaadpunten elektrische auto

  Een laadpaal voor uw elektrische auto in de openbare ruimte aanvragen.

 • Regionaal energieakkoord

  Gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland werken regionaal samen aan het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Hierin staat aangegeven op welke energiethema’s wij regionaal willen inzetten.

 • Regionale Energiestrategie

  Wij zetten ons in voor een duurzame toekomst voor onze inwoners. Hierin speelt de energietransitie een belangrijke rol. Dat is de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Voor deze overgang werken wij aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De RES is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 opgaven uitwerkt voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.