Duurzaamheid

Duurzame initiatieven voor een duurzaam Kaag en Braassem.

 • Duurzaam Bouwloket

  Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning met subsidie of duurzaamheidslening.

 • Energieadvies op maat eigen woning

  Huiseigenaren-bewoners van een woning kunnen gratis een energieadvies op maat aanvragen.

 • Oplaadpunten elektrische auto

  Een laadpaal voor uw elektrische auto in de openbare ruimte aanvragen.

 • Regionaal energieakkoord

  Gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland werken regionaal samen aan het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Hierin staat aangegeven op welke energiethema’s wij regionaal willen inzetten.