Regionale Energiestrategie

Wij zetten ons in voor een duurzame toekomst voor onze inwoners. Hierin speelt de energietransitie een belangrijke rol. Dat is de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Voor deze overgang werken wij aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De RES is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 opgaven uitwerkt voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

Bijeenkomsten

Via het online duurzaamheidsplatform hebben wij toegelicht wat de opgaven zijn in onze gemeente wat betreft energiebesparing en de overstap naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarna zijn wij met u in gesprek gegaan om uw mening te horen wat volgens u moet gebeuren om de eerste doelstelling in 2030 te behalen. De bijeenkomsten zijn allemaal digitaal geweest: de eerste was alleen voor inwoners van Bilderdam en Leimuiden op 28 oktober, gevolgd door een bijeenkomst voor de kernen Rijpwetering, Oud Ade en Kaag op 25 november. Op 9 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor Hoogmade, Woubrugge Rijnsaterwoude, Leimuiden en Bilderdam. De laatste bijeenkomst van de reeks heeft plaatsgevonden op 16 december voor de kernen Nieuwe Wetering, Oude Wetering en Roelofarendsveen.

Planning

De input uit het participatietraject is eind januari aangeleverd bij Holland Rijnland. De opgehaalde opbrengst uit het participatietraject zal, samen met de al eerder verstrekte wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op de concept-RES, input zijn voor het opstellen van de RES 1.0. Deze eerste versie van de RES wordt in maart 2021 opgesteld. In mei/juni wordt aan de gemeenteraad een besluit gevraagd op dit document. Begin juli 2021 is de RES 1.0 definitief en gereed voor uitvoering.

  • Voor meer informatie over de energietransitie in het algemeen, wijzen wij u op de website van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  • Voor meer informatie, rapporten, Webinars, enz. over de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland, wijzen wij u op de website van Holland Rijnland.
  • Voor meer informatie over de energietransitie bij de gemeente Haarlemmermeer, wijzen wij u op de website van de gemeente Haarlemmermeer.