Kaag en Braassem Roadshow

Wij zetten ons in voor een duurzame toekomst voor onze inwoners. Hierin speelt de energietransitie een belangrijke rol. Dat is de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Om dat te bereiken moet er de komende jaren veel gebeuren. Daarom willen wij graag weten hoe inwoners over grootschalige opwek en de warmtevisie denken.

Programma 28 oktober bijeenkomst Bilderdam en Leimuiden

Op 28 oktober organiseren wij de 1e online bijeenkomst over energie uit zon en wind en de gemeentelijke warmtevisie. De eerste bijeenkomst is alleen voor inwoners van Bilderdam en Leimuiden, de andere kernen volgen in november en december. Via het online duurzaamheidsplatform willen wij met u in gesprek over de overgang naar duurzame energie door middel van grootschalige opwek in onze gemeente en regio. Wij vinden het belangrijk u hierbij te betrekken en uw mening te horen wat volgens u moet gebeuren om energieneutraal te zijn in 2050.

We informeren u eerst over de opdracht en wie daar wanneer een besluit over gaat nemen. Vervolgens kunt u uw input en die van uw medebewoners meegeven zodat wij die kunnen meegeven aan de organisaties die de besluiten moeten nemen.

Meld je aan voor de eerste bijeenkomst voor Leimuiden en Bilderdam

Er is slechts plek voor 40 personen per sessie. De bijeenkomst vindt plaats op het duurzaamheidsplatform en bestaat uit twee sessies.

  • Een digitale middagsessie van 16:00 tot 18:00 uur (sessienummer 1).
  • Een digitale avondsessie van 19:30 tot 21:30 uur (sessienummer 2).

Er is slechts plek voor 40 personen. Maak alvast van tevoren een account aan bij het duurzaamheidsplatform via www.kb.squares.live. (via Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome). Geef bij het aanmaken van uw account aan bij welke sessie u wilt aansluiten. Tijdens het aanmaken van uw account wordt u gevraagd wat uw beroep is. Vul hier, in plaats van uw beroep, het bovengenoemde sessienummer in. Vermeld het nummer ‘1’ voor de middagsessie van 16:00 uur tot 18:00 of vermeld het nummer ‘2’ voor de avondsessie van 19:30 uur tot 21:30 uur. Via bovenstaande link zal dan ook de sessie te zien zijn op de 28e. 

Subregionale bijeenkomsten RES Holland Rijnland

Holland Rijnland organiseert drie subregionale sessies over de Regionale Energie Strategie (RES). Doel van deze online webinar is om inwoners te informeren over de RES. Het daadwerkelijke interactieve gesprek vindt voornamelijk lokaal via het duurzaamheidsplatform plaats. Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.wijzijnon.nl. De bijeenkomsten zijn op:
•              2 november 20:00 uur tot 21:15 uur voor subregio Rijn- en Veenstreek.
•              4 november 20:00 uur tot 21:15 uur voor subregio Duin- en Bollenstreek.
•              10 november 20:00 uur tot 21:15 uur voor subregio Leiden.