Onderhoud openbare ruimte

De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk aan onderhoud van groenstroken, bomen en bermen onderhouden, maar ook bladluisbestrijding en bladkorven.

 • Bladkorven

  In de herfst kunnen vallende bladeren van gemeentelijke bomen in straten en langs pleinen voor ongemak zorgen. De bladkorven plaatst de gemeente vanaf 1 oktober geplaatst en blijven staan tot half december. De gemeente leegt de bladkorven regelmatig.

 • Bladluizenbestrijding

  Om overlast van bladluizen te beperken, hangt de gemeente in mei zakjes in de bomen. Daarin zitten larven van lieveheersbeestjes. Deze larven eten de luizen op. De zakjes blijven tot het najaar in de bomen hangen.

 • Gemeentelijk onderhoud openbare ruimte

  De gemeente vindt het belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk bij 'openbare ruimte' aan bijvoorbeeld het openbaar groen, de verharding, het water, straatmeubilair en of de omgeving schoon is.

 • Maaien groenstroken

  Het gras in de gemeente Kaag en Braassem wordt periodiek gemaaid van april tot en met oktober.

 • Melding woon- of leefomgeving

 • Overhangend groen in de openbare ruimte

  Voor schade die ontstaat door overhangende begroeiing vanuit uw tuin, bent u zelf aansprakelijk. Heeft u last van overhangend groen op gemeentegrond? Meld dit bij de gemeente.

 • Schoonhouden openbare weg

  Onkruidbestrijding op verharding en machinaal vegen.

 • Snoeien en kappen van gemeente bomen en struiken

  De gemeente Kaag en Braassem inspecteert de bomen elke 3 jaar. Van november tot en met maart worden bomen en struiken elk jaar gekapt en gesnoeid.

 • Werkzaamheden aan sloten, dijken en kades

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland verbetert dijken en kades bij verschillende polders. Ook controleert het Hoogheemraadschap watergangen en oevers, baggert het watergangen en inspecteert het kades.