Snoeien en kappen van gemeente bomen en struiken

De gemeente Kaag en Braassem inspecteert de bomen elke 3 jaar. Van november tot en met maart worden bomen en struiken elk jaar gekapt en gesnoeid.

Kappen

In verband met flora en fauna worden er geen bomen gekapt tussen 15 maart en 15 juli, tenzij dit noodzakelijk is. In dat geval is een ontheffing noodzakelijk om het kappen uit te mogen voeren.

Snoeien

Door het frequente controleren en snoeien van de bomen, worden gevaarlijke en overlastgevende situaties voorkomen. In de meeste gevallen gebeurt het snoeien in de winterperiode van oktober tot februari. In de andere maanden zijn er geen snoeiwerkzaamheden, tenzij dit direct noodzakelijk is in verband met veiligheid.

Groen hersteld snel

Direct na het snoeien zien planten en bomen er wat kaal uit. Bij sommige soorten of achterstallig onderhoud is 'kort zetten' nodig. Hoge beplanting wordt dan ingenomen tot er 10 tot 20 cm van de plant overblijft. Ook bij deze ingrijpende maatregel geldt echter: Snoeien is groeien.Regelmatig laten bewoners ons weten dat ze dit erg jammer vinden. Wij kunnen ons dit voorstellen; een groene omgeving heeft meer uitstraling. Het herstel van het groen gaat gelukkig snel!

Planning

Van 1 november tot 1 april worden de bomen en struiken in de gemeente onderhouden met een kap- of snoeibeurt. Het lijkt soms een behoorlijke ingreep voor het groen, toch bloeit het daardoor juist weer extra op in het voorjaar. Ook is snoeien nodig voor veiligheid in woongebieden en op de weg.

Verschillende snoeimethoden

We gebruiken drie methodes van snoeien:

  • Dunnen voor rijkere groei. Struiken of bomen kunnen soms zo dicht op elkaar staan dat verdere groei wordt belemmerd. In dat geval worden sommige struiken weggehaald, zodat de struiken die overblijven de ruimte krijgen om te groeien. Dit wordt dunnen genoemd. De mooiste en sterkste struiken en bomen worden zo gespaard.

  • Afzetten voor binnen de perken houden van struiken. Met afzetten worden de struiken tot op ongeveer 10 cm. boven de grond afgezaagd. De achterblijvende stobben die nog boven de grond uitsteken, kunnen daarna weer uitgroeien tot goede struiken. Deze snoeimethode wordt meestal toegepast bij beplanting die te ver is uitgegroeid. We proberen te voorkomen dat plantsoenen er na een snoeibeurt kaal uitzien. Meestal lukt dat, helaas niet altijd. In het algemeen herstelt de beplanting vrij snel, zodat kale plekken meestal binnen een jaar of twee weer behoorlijk zijn dichtgegroeid.

  • Snoeien voor veiligheid. Snoeien is het wegnemen van oude takken of takken die hinder veroorzaken. Vooral in woongebieden en langs wegen is het niet altijd mogelijk om bomen en struiken uit te laten groeien. In dat geval moeten ze gesnoeid worden. Het is wettelijk verplicht dat bomen bij wegen een minimale doorgang van 4 meter geven, met name vanwege vrachtverkeer. In verband met het zogenaamde 'doorhangen' door bijvoorbeeld vruchtdracht, regen en groei, moet vaak tot een hoogte van zes meter gesnoeid worden. Takken die met storm naar beneden kunnen vallen en gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, worden ook verwijderd. Jonge bomen worden vaker gesnoeid dan volgroeide bomen, dit noemen we ‘begeleidingssnoei.' Iedere gezonde boom wordt iedere drie jaar gecontroleerd. Bomen die er slecht aan toe zijn, worden ieder jaar gecontroleerd.

Melding overhangend groen

Overhangend groen komt met name voor halverwege het groeiseizoen van mei tot oktober. De gemeente snoeit plantvakken in de winterperiode. In het voorjaar loopt dit groen opnieuw uit. De groei kan in sommige gevallen dusdanig groot zijn, dat de beplanting uit het vak groeit. Wanneer plantvakken met overhangend groen hinder opleveren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het formulier 'melding woon- en leefomgeving'. De beplanting zal, indien nodig, worden gesnoeid.

Kap- en snoeihout

De gemeente gaat op de volgende wijze om met kap- en snoeihout:

  1. Indien de gemeente een aannemer de opdracht geeft om kap- en snoeiwerk uit te voeren, vervalt al het vrijkomende kap- en snoeiwerk aan de aannemer. De aannemer kan het kap- en snoeihout vermarkten en dit wordt verrekend in de aanneemprijs.
  2. Indien de buitendienst van de gemeente het kap- en snoeiwerk verricht, wordt er zoveel mogelijk versnipperd. Het hout dat niet door de versnipperaar kan, wordt op verkeersveilige plekken in stukken van één meter langs de weg gelegd. Inwoners kunnen deze stukken hout meenemen. Als er na circa twee dagen nog hout ligt, wordt dit afgevoerd naar de gemeentewerf.

Vragen

Gedurende de werkzaamheden kan er enige ongemak zijn van bijvoorbeeld machinegeluiden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen over het snoei- of maaiwerk? U kunt terecht bij de groenbeheerder via het contactformulier of bel 071 332 72 72.