Belastingen betalen (automatische incasso)

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het:

  • De afschrijving in 10 maandelijkse termijnen vinden plaats vanaf maart tot en met december. Start u de incasso in de loop van het jaar, bijvoorbeeld in april, dan kan de incasso ingaan vanaf mei tot en met december, er zijn dan nog 8 termijnen. Let op! Het is niet mogelijk de automatische incasso te starten na 1 oktober.
  • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is.
  • U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan direct en u zorgt zelf voor een tijdige betaling.
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd.
  • Let op: wanneer 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer te betalen.

Voorwaarden

  • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente.

Bijzonderheden

  • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso
  • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast.

Automatisch incasso aanvragen of wijzigen 

Beheer uw machtiging direct online:

  • Log in met DigiD (de DigiD van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)
  • Bedrijven kunnen inloggen met het RSIN-nummer (fiscaalnummer) en het aanslagbiljetnummer.

Uw aanvraag is pas geslaagd als u een e-mail ter bevestiging ontvangt. Daarna ontvangt u van de gemeente een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven.

Als u toch liever via een papieren formulier een aanvraag voor automatische incasso wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?

Uitgelicht