Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken tegen het aanslagbiljet.

Bijzonderheden

  • Wanneer uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt dus hierover ook OZB.
  • Sommige onroerende zaken of onderdelen daarvan zijn uitgesloten van belastingheffing omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat daarbij om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen.

Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

Kosten

De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende Belastingtarieven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?