Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst. U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen. Netbeheerders betalen precariobelasting als zij buizen, kabels, draden of leidingen op, onder of boven gemeentegrond hebben.

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Nutsbedrijven betalen precariobelasting als zij buizen, kabels, draden of leidingen op, onder of boven gemeentegrond hebben. Zij ontvangen hiervoor een belastingaanslag van de gemeente. Deze kosten belasten de nutsbedrijven indirect (beperkt) door aan inwoners. Informeer hiervoor bij uw eigen nutsbedrijf.

Kosten

De tarieven kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl.

Bijzonderheden

Met ingang van 1 juli 2017 is de precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft. Gemeente Kaag en Braassem valt onder een overgangsregeling en mag deze belasting tot 2022 heffen. Deze overgangsregeling geldt als een gemeente  op 10 februari 2016 een verordening met tarief had voor precariobelasting op kabels en leidingen. Op deze datum heeft minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting aangekondigd.

Netbeheerders ontvangen de aanslag precario over kabels en leidingen van Gemeente Alphen aan den Rijn, omdat zij deze taak uitvoeren voor Kaag en Braassem.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?