Briefadres

Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

Voorwaarden

U kunt een briefadres nodig hebben als:

 • u geen (vast) woonadres hebt en daarom geen post kunt ontvangen. Dit is bijvoorbeeld als u:
  • schipper of kermisexploitant bent
  • in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit
 • dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

Aanvraag

Wanneer u een briefadres wilt, doet u hiervoor aangifte bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Maak een afspraak.

Geef tijdens uw afspraak aan waarom u een briefadres wilt. Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Meenemen

Als u een briefadres wilt aanvragen, moet u meenemen:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) het geldige identiteitsbewijs van degene op wiens adres u uw post wilt ontvangen (de briefadresgever)
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier briefadres (pdf)
 • een ondertekende Verklaring toestemming briefadresgever (pdf)
 • relevante bewijsstukken die laten zien dat u echt een goede reden heeft om een briefadres aan te vragen.

Let op: neem contact op met afdeling burgerzaken als u twijfelt of uw bewijsstukken goed genoeg zijn.