Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Officieel heet dit 'verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens'. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

Bijzonderheden

Wat u moet weten over geheimhouding van uw gegevens:

 • de gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren
 • als u geheimhouding heeft aangevraagd, krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
 • overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV hebben altijd toegang tot uw persoonsgegevens, ook al heeft u geheimhouding aangevraagd.

Aanvraag

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
  gebruik het formulier Verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf)
 • Geheimhouding persoonsgegevens opheffen
  gebruik hiervoor het formulier Verzoek opheffing geheimhouding persoonsgegevens (pdf)
 • Jaaroverzicht aanvragen
  wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente (hier is geen formulier voor).

U kunt deze zaken ook regelen aan de balie. Maak een afspraak.

Meenemen

Om uw verzoek rond geheimdhouding te regelen, heeft de gemeente van u nodig:

 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs.