Geregistreerd partnerschap

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Aanvraag

Bent u van plan geregistreerd partnerschap aan te gaan en wilt u hierover meer informatie, maak dan een afspraak.

Bijzonderheden

Voor de registratie van een partnerschapkunt u gebruik maken van de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte. U kunt uw partnerschap ook op een andere locatie laten registreren.

Als u geen eigen getuigen wilt meenemen, kunt u gebruik maken van ambtenaren als getuigen.

Wilt u een partnerschapsceremonie zonder toespraak? Kies dan voor het Flitspartnerschap. U laat uw partnerschap dan registreren in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Voorwaarden

 • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • u mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante
 • u mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Aanvraag

Aangifte van het voornemen tot registratie

 • u maakt een afspraak voor de aangifte in uw woongemeente en neemt alle noodzakelijke documenten mee naar de afspraak, of u vult het formulier Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap (pdf) in. Een partner die geen Nederlander is maar wel in Nederland verblijft, moet het formulier Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht (pdf) invullen. Suurt dit op naar de gemeente, Postbus 1, 2370 AA, Roelofarendsveen
 • als getuigen geeft u twee, drie of vier meerderjarige personen op
 • de partnerschapsregistratie kan in een andere gemeente dan de aangiftegemeente plaatsvinden. In dat geval moeten alle documenten (inclusief een afschrift van de akte van aangifte partnerschapsregistratie) in bezit komen van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de registratiegemeente
 • als u beiden buiten Nederland woont, maar tenminste één van u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u aangifte partnerschapsregistratie doen in Den Haag.

Meenemen

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

Let op! Belangrijke wetswijziging 1 januari 2018

Als u een huwelijk of partnerschap aangaat op of na 1 januari 2018 zal dit niet meer automatisch in gemeenschap van goederen zijn, maar geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie vind u op https://www.notaris.nl/beperkte-gemeenschap-van-goederen en https://www.netwerknotarissen.nl/nieuwe-huwelijksregels

Kosten

Een geregistreerd partnerschap in de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte kost:

 • Maandag om 08.30 uur en 9.00 uur: kosteloos
 • Maandag van 9.30 tot 17.00 uur: € 369,95
 • Dinsdag van 11.30 tot 17.00 uur: € 369,95
 • Woensdag van 09.00 tot 17.00 uur: € 369,95
 • Donderdag van 11.30 tot 17.00 uur: € 369,95
 • Vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur: € 369,95
 • Vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur: € 503,35
 • Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur: € 658,45

Als u op een andere locatie dan het gemeentehuis of een 'huis der gemeente' trouwt of uw partnerschap laat registreren, dan worden deze tarieven verhoogd met € 119,40.

Wilt u gebruik maken van ambtenaren als getuigen? Dan kost dat € 50,00 (ook op maandag om 08.30 of 09.00 uur).

Op dinsdag- en donderdagmorgen om 10.30 en om 11.00 uur kunt u kiezen voor een flitspartnerschap. Dan kiest u voor een partnerschapsceremonie zonder toespraak in de trouwzaal van het gemeentehuis. Deze ceremonie kost €.154,15.