Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Toestemming voor begraven of cremeren
  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.
 • Onnatuurlijke doodsoorzaak
  Is de overledene op een onnatuurlijke manier gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.
 • Uitstel aanvragen
  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren. U kunt alleen uitstel krijgen als:
  • familieleden uit het buitenland moeten komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is.

Aanvraag

Maak een afspraak.

Bijzonderheden

U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven op een gemeentelijke begraafplaats kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/uitvaartondernemer over te laten. U kunt voor een periode van 20 jaar een graf aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

Kosten

In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten vindt u de verschillende kosten (gemeentelijk graf/gemeentelijke begraafplaats).