Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een bijzondere begraafplaats. Wilt u dit doen op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u. 

Voorwaarden

  • een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ op een particulier graf te kopen. Dit betekent dat u een recht heeft op het graf voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunt u dit recht verlengen
  • in een algemeen graf worden twee overledenen van verschillende families begraven. Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven, deze periode kan niet verlengd worden.

Graf of urnenplaats aanvragen

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen. Neem hiervoor contact op met team begraafplaatsbeheer. Dit kan telefonisch via 071 332 72 72.

Afstand doen van een particuliere graf

Wilt u het recht van een particuliere graf niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. U stuurt de afstandsverklaring op naar team Begraafplaatsbeheer.

Overschrijven graf

Is de rechthebbende van een particulier graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 6 maanden na overlijden van de rechthebbende. U stuurt het formulier op naar team Begraafplaatsbeheer.