Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een bijzondere begraafplaats. Wilt u dit doen op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u. 

Voorwaarden

  • een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Dit betekent dat u een recht heeft op het graf voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunt u dit recht verlengen, dit geldt alleen voor de particuliere graven
  • algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven, deze periode kan niet verlengd worden.

Aanvraag

Graf of urnenplaats aanvragen

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen. Neem hiervoor contact op met team begraafplaatsbeheer. Dit kan telefonisch via 071 332 72 72.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de naam van de overledene
  • de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • de periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt huren (periodes van 20, 30 en 50 jaar zijn gebruikelijk)
  • grafgegevens.

Afstand doen van een particuliere graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. U stuurt de afstandsverklaring op naar het team Begraafplaatsbeheer (adres staat op het formulier).

Overschrijven graf

Is de rechthebbende of belanghebbende van een graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 6 maanden na overlijden van de rechthebbende. U stuurt het formulier op naar het team Begraafplaatsbeheer (adres staat op het formulier).