Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U mag op een graf van de gemeentelijke begraafplaatsen een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkteken. U hebt dan toestemming nodig van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Kaag en Braassem 2010.

Kosten

De kosten worden jaarlijks vastgesteld en vindt u in de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Bijzonderheden

Alleen de steenhouwer is bevoegd het gedenkteken te plaatsen.

Aanvraag

  • Gedenkteken op één van de gemeentelijke begraafplaatsen
    De steenhouwer vraagt toestemming voor u aan. Ook de begrafenisondernemer kan dit voor u doen.
  • Gedenkteken in de openbare ruimte
    Neem contact op met de wegbeheerder. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 071 332 72 72 of via het contactformulier.