Rijbewijs

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs afhalen.

Inlogfunctionaliteit DigiD

Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij een aanvrager de DigiD inlogfunctionaliteit niet wil. Tot invoering van de wet Digitale Overheid bestaat de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Voor het aanvragen van een rijbewijs bij de gemeente stuurt u  een schriftelijk verzoek naar de RDW. Hierin vermeld u uw naam zoals vermeld op het rijbewijs, adres, geboortedatum en handtekening. U stuurt uw verzoek naar RDW ter attentie van Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam. U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente. Na aanvraag bij de gemeente ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.

Spoedaanvraag

Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.

Bij vermissing

Inwoners van de gemeente Kaag en Braassem kunnen voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Hiervoor hoeven zij geen aangifte meer te doen bij de politie en er hoeft dus ook geen proces-verbaal meer te worden opgemaakt. De gemeente neemt de melding en de aanvraag, zelfs als er sprake is van een misdrijf, direct in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Dit is echter niet noodzakelijk om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Als u een nieuw rijbewijs wilt voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijbehorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring). U kunt er ook voor kiezen om het rijbewijs letterlijk te vervangen, met de resterende geldigheidsduur. In dit geval hoeft u niet opnieuw gekeurd te worden (als dat van toepassing is).

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

Vanaf uw 17e jaar kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e jaar moet u dan rijden onder begeleiding van een coach. Een van uw ouders kan uw coach worden. De coach moet zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW) vóórdat u het rijbewijs aanvraagt. Je vraagt het rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Meestal ligt het rijbewijs na 5 werkdagen klaar bij de gemeente. Kun je hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag. Je moet het rijbewijs persoonlijk komen afhalen. Haal het rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt je rijbewijs en moet je een nieuwe aanvragen.

Gezondheidsverklaring/Eigen Verklaring

Een gezondheidsverklaring/eigen verklaring is een formulier waarmee het CBR uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Het formulier bevat vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Een gezondheidsverklaring/eigen verklaring van het CBR heeft u in de volgende gevallen nodig:

 • als u een rijbewijs wilt aanvragen en u bent 75 jaar of ouder
 • als u een rijbewijs wilt aanvragen dat om medische redenen korter geldig is dan normaal (medische indicatie)
 • als u een rijbewijs in de categorieën C, D of E wilt verlengen of aanvragen (groot rijbewijs)
 • als u een buitenlands rijbewijs van buiten de EU/EVA wilt omwisselen.

U vraagt een Gezondheidsverklaring online aan via de website van het CBR.

U kunt de Eigen Verklaring ook persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis afhalen. Omdat de Eigen Verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Deze persoon heeft hiervoor geen machtiging nodig. U krijgt de Eigen Verklaring, na betaling, direct mee.

Medische keuring

Een arts moet de medische keuring uitvoeren. Dit mag ook uw eigen huisarts zijn. Veel huisartsen werken hier niet aan mee omdat hun beroepsorganisatie dat afraadt

Let op: gaat het om een keuring voor beroepsvervoer (categorieën C, D of E), dan moet de keuring door een arbo arts/geregistreerde bedrijfsarts uitgevoerd worden. Vraagt u een Eigen verklaring CDE aan en bent u 75 jaar of ouder? Of verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan kiest u voor de Gezondheidsverklaring/Eigen verklaring 75+. U hoeft dan niet gekeurd te worden door een Arbo-arts.

U vraagt een Gezondheidsverklaring online aan via de website van het CBR . Uiterlijk binnen 4 weken krijgt u reactie. Na keuring en rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Als online aanvragen voor u onmogelijk is dan kunt u bij de gemeente een Gezondheidsverklaring/eigen verklaring kopen. Dit formulier stuurt u volledig ingevuld naar het CBR.

Omwisseling buitenlands rijbewijs

In bepaalde gevallen kan een rijbewijs dat buiten Nederland is behaald worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. De voorwaarden en informatie leest u op de website van de RDW. U kunt de Eigen Verklaring natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis afhalen. Omdat de Eigen Verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Deze persoon heeft hiervoor geen machtiging nodig. U krijgt de Eigen Verklaring, na betaling, direct mee.

Aanvragen 

Wilt u een rijbewijs aanvragen of ophalen, dan moet u hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een goedgelijkende pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen 
 • uw oude rijbewijs
 • bij aanvraag op 17 jarige leeftijd: een begeleiderspas.

Kosten

Het rijbewijs moet bij de aanvraag contant of per pin worden betaald.

 • Een rijbewijs kost € 39,65
 • Is uw rijbewijs vermist, dan komt daar € 30,65 bij
 • Vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 34,10
 • Een gezondheidsverklaring (eigen verklaring) kost € 34,80 (tarief CBR).

Tegen een vergoeding van € 6,- laat u in het gemeentehuis 8 pasfoto's maken. Neemt u alstublieft deze € 6,- mee in muntgeld.
Let op: het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor personen die volledig rolstoelgebonden zijn.

(tarieven 2018)