Adresonderzoek

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens. Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook een adresonderzoek aanvragen.

U kunt een 'Verzoek tot adresonderzoek' indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst)
  • weet u om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en/of telefoonnummer van deze persoon door.