Verhuizing doorgeven

Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u van of naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP).

Wie moet de verhuizing melden?

 • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
 • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
 • curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden?

 • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
 • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Krijgt u een foutmelding bij het aangeven van een gezinsverhuizing naar de gemeente?

Op dit moment werkt het doorgeven van een verhuizing naar de gemeente met gezinsleden niet altijd. Wij werken aan een oplossing van dit probleem. U kunt in dit geval voor alle gezinsleden apart het verhuisformulier invullen. Heeft uw kind nog geen DigiD, probeer dan één ouder met de kinderen in één formulier te verhuizen en de partner apart. Mocht ook dit niet lukken, dan kunt u het pdf-formulier hieronder printen en invullen.

Voorwaarden

U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven.

Bijzonderheden

Emigratie / Vertrek naar het buitenland

Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.  

Aanvraag

Uw verhuizing kunt uw verhuizing  digitaal aan de gemeente doorgeven met het e-formulier Verhuizing doorgeven binnen de gemeente (met DigiD), Verhuizing naar de gemeente doorgeven (met DigiD)of Emigratie (met DigiD).

Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken

U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee:

 • het ingevulde en ondertekende verhuisformulier van de gemeente; deze kunt u voor de afspraak aanvragen via info@kaagenbraassem.nl T.a.v. Burgerzaken - Verhuizen
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • kopie huurcontract
 • als uw kind bij de andere ouder gaat wonen het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder (pdf)
 • wanneer iemand bij u in komt wonen een Verklaring hoofdbewoner (pdf). Hiermee verklaart de hoofdbewoner van een woning geen bezwaar te hebben tegen inschrijving van een ander persoon op zijn/haar adres. Bij deze ingevulde en ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die de verklaring heeft ondertekend.