Duurzaamheidslening

Direct regelen

Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Ook maatregelen voor het individueel opwekken van duurzame energie komen in aanmerking. Tegen gunstige voorwaarden kunt u deze maatregelen financieren. U vraagt de duurzaamheidslening digitaal aan bij de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betaalt de lening uit via een bouwkrediet.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • warmtepomp
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • hoog rendement (HR)-glas
 • micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan 2 meter
 • hoog rendement (HR) 107 ketel of beter/vergelijkbaar
 • lage temperatuurverwarming
 • groen dak.

Voorwaarden

 • aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld
 • een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget
 • de hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000.

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn. De gemeente toetst de aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een toewijzingsbrief voor de duurzaamheidslening. Vervolgens kunt u de aanvraag digitaal indienen bij SVn; de toewijzingsbrief moet dan toegevoegd worden.

Bijzonderheden

Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning.

Wilt u duurzame maatregelen in uw woning treffen maar wilt u gebruik maken van een landelijke regeling? Kijkt u dan op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • het woonadres en geef aan of u de eigenaar bent
 • bent u geen eigenaar van de woning vermeld dan de naam van eigenaar
 • welke duurzaamheidsregelingen 
 • het totale bedrag van alle offertes en het gewenste leenbedrag

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • de offerte(s) van leverancier(s) 
 • een planning van de werkzaamheden indien dit niet in de offerte(s) is opgenomen
 • bent u geen eigenaar van de woning: een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning.

Duurzaamheidslening aanvragen U logt in met DigiD.


Meer informatie vindt u in de Verordening Duurzaamheidslening SVn (Overheid.nl).