Regionaal energieakkoord

Gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland werken regionaal samen aan het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Hierin staat aangegeven op welke energiethema’s wij regionaal willen inzetten.

Energieneutraal in 2050

De gemeenten binnen Holland Rijnland werken allemaal aan de energietransitie. De één wellicht intensiever dan de ander, maar de ontwikkeling is in heel Holand Rijnland zichtbaar. Regionale samenwerking is van groot belang om de energiedoelstellingen te behalen. De gemeente laat hiermee zien dat zij zich actief inzet om in 2050 energieneutraal te zijn. Door samen te werken met andere partijen in de regio Holland Rijnland kan de overgang naar duurzame energiebronnen sneller plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie over het Regionaal Energieakkoord en de energietransitie op de website van Holland-Rijnland.