Regionale Energiestrategie (RES)

In de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland staan de ambities voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

In Nederland is het Klimaatakkoord getekend om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de uitstoot van CO2 te beperken. Op basis daarvan hebben alle gemeentes, verdeeld in 30 Regionale Energiestrategie-regio’s, de opdracht gekregen om een plan op te stellen met de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De Regionale Energiestrategie Holland Rijnland is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 ambities beschrijft voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

Een vastgestelde Regionale Energiestrategie 1.0

Op 31 mei 2020 is de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) in onze gemeente vastgesteld. De ambities voor energie besparen, zon op dak, warmte en duurzame mobiliteit worden gesteund. Ook is goedkeuring om te onderzoeken of en hoe energie kan worden opgewekt door zonnepanelen in de bermen langs de A4 en de bermen langs de hogesnelheidslijn. Het onderdeel grootschalige duurzame opwek van elektriciteit door middel van windturbines levert discussie op: de raad schrapt de zoekgebieden wind in de gemeente zoals weergegeven op de kaart van de RES 1.0. Er wordt opdracht gegeven onderzoek te doen naar zonnevelden binnen bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden.

Ondanks het schrappen van de zoekgebieden wind uit de RES 1.0, ziet een meerderheid van de raad wel degelijk mogelijkheden voor windturbines in onze gemeente. De provincie ziet dit anders: zij geven goedkeuring aan de RES 1.0 maar willen geen nieuwe zoekgebieden voor windturbines in het Groene Hart. Daarboven op komt de uitspraak van de Raad van State dat de regering een milieubeoordeling moet maken voor windturbines. Tot die tijd mogen de algemene normen voor windturbines niet worden gebruikt.

Gemeente aan zet voor de uitvoering

Door de visie van de provincie en de uitspraak van de Raad van State is het voor de gemeente nu niet logisch om aan de slag te gaan met het onderzoeken van nieuwe zoekgebieden wind. We gaan verder met besparing, zon op dak, warmte en duurzame mobiliteit. Daarnaast wordt gekeken of er ruimtelijke mogelijkheden zijn voor zonnevelden binnen bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden. Het is nu aan de gemeente om de doelstellingen te vertalen naar een lokale aanpak: wat zijn de ruimtelijke gevolgen? Hoe kunnen we bereiken dat er meer zonnepanelen op de daken komen? Op welke manier betrekken we de inwoners en ondernemers? Na de gemeenteraadsverkiezingen krijgt deze lokale aanpak een verdere en verdiepende invulling.

Meedenken?

Wij willen graag met u en overige betrokkenen verder in gesprek. Op welke manier kunnen we als Kaag en Braassem invulling geven aan de energietransitie? Als u interesse heeft en mee wilt denken, dan kunt u uw gegevens achterlaten via ons contactformulier. Vermeld bij het onderwerp: 'meedenken over de energietransitie, t.a.v. I. Beelen'.

Meer informatie