Regionale Energiestrategie (RES)

In de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland staan de ambities voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

In Nederland is het Klimaatakkoord getekend om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de uitstoot van CO2 te beperken. Op basis daarvan hebben alle gemeentes, verdeeld in 30 Regionale Energiestrategie-regio’s, de opdracht gekregen om een plan op te stellen met de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De Regionale Energiestrategie Holland Rijnland is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 ambities beschrijft voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

Een vastgestelde Regionale Energiestrategie 1.0

Een eerste versie van de RES is op 31 mei 2020 vastgesteld. De gemeente gaat aan de slag met besparing, zon op dak, warmte en duurzame mobiliteit. Grootschalige opwek door wind en/of zon op land in het Groene Hart levert discussie op: de provincie ziet geen mogelijkheden maar ook de gemeenteraad is kritisch. Een meerderheid wil dit beter onderzocht hebben en vraagt om nieuwe zoekgebieden voor wind op land in onze gemeente.

In de komende periode bekijken we, samen met de inwoners en ondernemers, hoe we dit lokaal kunnen oppakken en invullen.

Meer informatie