Buurtbarbecue organiseren

Specifieke regels bij gebruik van een barbecue:

  • er moet voortdurend toezicht zijn van een meerjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat kan handelen;
  • de barbecue moet op een open plaats staan die erboven en ten minste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken;
  • een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;
  • vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en.of aanmaakgel;
  • de barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
  • in de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor onmiddellijk gebruik gereed staan;
  • bij extreme droogte mag niet worden gebrand met vaste brandstof (hout, houtskool, briketten e.d.) in brandgevaarlijke natuurgebieden.

Lokale regelgeving

Daarnaast gelden de algemene regels: