Evenement organiseren, vergunning aanvragen

Wilt u een sportwedstrijd, pleinfeest, muziekfestival of fancy-fair organiseren? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorschriften een vergunning verlenen.

Voorwaarden

Wilt u weten of u voor uw evenement een vergunning moet aanvragen? Lees dan het evenementenbeleid. Zo komt u er achter of en zo ja welke vergunning(en) u aan moet vragen.

Evenementenbeleid Kaag en Braassem

Doe uw vergunningaanvraag ten minste 12 weken voor de gewenste datum van uw evenement. De gemeente heeft veel tijd nodig om uw evenement af te stemmen met politie, brandweer, GHOR en eventueel met andere organisaties. Let op: Vergunningaanvragen die niet tijdig binnenkomen of onvolledig zijn, kunnen buiten behandeling worden gelaten.

Doorlopende evenementenvergunning verlengen 

Heeft u een doorlopende evenementenvergunning voor een (jaarlijks terugkerend) evenement? Dan moet u de datum van het evenement jaarlijks vόόr 1 november melden. Doet u dat niet? Dan vervalt de doorlopende vergunning automatisch.

Het is verstandig om uw evenement al voor 1 november te melden. U reserveert dan ruimte op de evenementenkalender van het volgende jaar. De kans dat uw evenement niet op de gewenste datum door kan gaan, neemt namelijk toe na 1 november. Sommige weekenden zitten mogelijk zo vol, dat er vanwege veiligheidsredenen geen extra evenementen meer bij mogen.

Aanvraag

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u 1 of meer van de onderstaande formulieren nodig. Het melden van uw evenement dient jaarlijks voor 1 november te gebeuren via het Melding en reserveringsformulier evenementen. Volledig ingevulde formulieren stuurt u terug naar het adres op de formulieren.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu.

Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

Een vergunning voor het organiseren van een evenement kan € 161,20 kosten. De kosten staan in de Legesverordening.

Gaat u een kermis, circus of braderie organiseren? Dan moet u voor het gebruik van gemeentegrond misschien precariobelasting betalen. Deze kosten staan in de Verordening Precariobelasting.