Evenement organiseren, vergunning schenken alcohol

Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan heeft u een ontheffing nodig op artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Voorwaarden

 • De ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholhoudende dranken zoals bier en wijn. U mag géén sterke drank schenken, dit mag alleen in horecazaken.
 • De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen.
 • Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. U kunt de ontheffing alleen krijgen voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.
 • Elke persoon die alcohol schenkt:
  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne
 • Bent u partijencateraar en gaat het om besloten feest op een feestlocatie waar normaal gesproken vaker dergelijke activiteiten plaatsvinden? Dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. U mag dan alcoholische dranken schenken tijdens dit besloten feest.
 • Zie ook de Drank- en Horecaverordening

Aanvraag

Print het Aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet (pdf). 

Zorg ervoor dat uw aanvraag minstens 8 weken voor de datum van het evenement ontvangen is door de gemeente. U kunt het opsturen naar het adres staat op het formulier. Vergeet u de bijlagen niet? U kunt het pakket ook langsbrengen bij de gemeente. Maak dan een afspraak.

Meenemen

Om een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan te vragen heeft u nodig:

 • een volledig en ondertekend aanvraagformulier;
 • een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager
 • een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van elke persoon die alcohol gaat schenken
 • een krachtens de Drank- en Horecawet (art. 35) erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne van de personen die alcohol gaan schenken;
 • een situatieschets van het evenemententerrein en de taplocatie(s).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag kunnen leges in rekening worden gebracht. U kunt de leges bekijken in de Legesverordening.