Reclame-, driehoeks- of sandwichborden plaatsen

Om verrommeling in de openbare ruimte te beperken en het gebruik van de openbare weg veiliger te maken zijn in Kaag en Braassem regels vastgesteld ten aanzien van reclame- en sandwichborden. Deze regels houden kort gezegd in dat het plaatsen van sandwichborden en dergelijke niet is toegestaan in de openbare ruimte. Het plaatsen van reclameborden is alleen toegestaan op de door Gripp BV geëxploiteerde frames. De regels voor het vergunningvrij plaatsen van reclameborden aan of rond straatmeubulair zoals lichtmasten, palen etc. op of aan de weg staan in de Nadere regels reclameborden Kaag en Braassem

Reclameborden

Ter regulering van de plaatsing van reclameborden heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Gripp BV voor de exploitatie van A0-formaat reclameborden of zogenaamde driehoeks- of sandwichborden. Deze overeenkomst houdt in dat het bedrijf een vast netwerk van 30 dubbelzijdige borden exploiteert die zijn geplaatst op door de gemeente vastgestelde plekken aan lantaarnpalen. Het plaatsen van reclameborden is alleen toegestaan op de locaties in de door Gripp BV geëxploiteerde frames. Hiervoor zijn initiatiefnemers voor de plaatsing van de borden een vergoeding verschuldigd. De daadwerkelijke plaatsing en verwijdering van de reclameborden vindt plaats door Gripp BV.

Voor advertenties op één van de 30 dubbelzijdige borden kunt u contact opnemen met Gripp BV, via telefoonnummer 010 503 00 27. 

Vrije plakplaatsen

In de verschillende dorpskernen staan borden waarop verenigingen vrij kunnen plakken.

Locaties sandwich-, aanplak- en digiborden

In het onderstaande pdf-bestand kunt u de locaties vinden waar de verschillende borden zich bevinden.