Afmeerregeling Koppoellaan in Rijpwetering

Langs de oostelijke oever kade aan de Koppoellaan in Rijpwetering mag alleen voor een korte periode worden afgemeerd.

Deze kade is met name bedoeld voor het afmeren door recreanten en bezoekers van Rijpwetering, om bijvoorbeeld naar de plaatselijke horeca te gaan. 

  • Vak A ter hoogte van Koppoellaan 21 t/m Koppoellaan 12 is bedoeld voor passanten die korter dan 12 uur afmeren, vaartuig maximaal 10,00 lengte;
  • Vak B ter hoogte van Koppoellaan 12 t/m Koppoellaan 7 is bedoeld voor houders van de gemeentelijke ontheffingen
  • Vak C ter hoogte van Koppoellaan 7 t/m Koppoellaan 3 is bedoeld voor passanten die maximaal 24 uur aanwezig mogen zijn, vaartuig maximaal 10,00 lengte.

De afmeervakken zijn met borden op de kade aangegeven. Verplaatsingen van het vaartuig langs deze oever onderbreken de tijdsduur niet.

U vindt het Aanwijzingsbesluit Afmeren Koppoelloen Rijpwetering met bijlage op Overheid.nl .

Ontheffing afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering

Bewoners ter plaatse kunnen een ontheffing voor een persoonsgebonden permanente ligplaats voor een pleziervaartuig aanvragen met de volgende voorwaarden:

  • de lengte van het vaartuig niet langer is dan 6 meter; en
  • het vaartuig niet hoger is dan 50 cm boven de kade
  • het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel.

Reden van deze voorwaarden is om een goed zicht op het water te behouden en de mogelijkheden voor passerende recreanten om aan te meren te waarborgen.

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen via het Aanvraagformulier Afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering (Pdf).