Afmeerregeling Koppoellaan in Rijpwetering

Langs de oostelijke oever kade aan de Koppoellaan in Rijpwetering, ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 21, mag alleen voor een korte periode van 24 uur worden afgemeerd.

Langs de oostelijke oever kade aan de Koppoellaan in Rijpwetering, ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 21, mag alleen voor een korte periode  van 24 uur worden afgemeerd. Verplaatsingen van het vaartuig langs deze oever onderbreken de tijdsduur niet. Deze kade is bedoeld voor het afmeren door recreanten en bezoekers van Rijpwetering, om bijvoorbeeld naar de plaatselijke horeca te gaan.

Ontheffing afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering

Om bewoners ter plaatse mogelijkheden te bieden een permanente ligplaats in te kunnen nemen is besloten om, in het verlengde van de ligplaatsregeling van bedrijfsvaartuigen, het eigenaren van de percelen waarop een woning is gelegen van Koppoellaan 1 t/m 21 een ontheffing voor een persoonsgebonden permanente ligplaats voor een pleziervaartuig te verkrijgen met de volgende voorwaarden:

  • De lengte van het vaartuig niet langer is dan 6 meter; en
  • het vaartuig niet hoger is dan 50 cm boven de kade
  • Het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel.

Reden van deze voorwaarden is om een goed zicht op het water te behouden en de mogelijkheden voor passerende recreanten om aan te meren te waarborgen.

U kunt een ontheffing aanvragen via het Aanvraagformulier Afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering (Pdf).