Subsidies

De gemeente verstrekt geen subsidies rechtstreeks aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Wel geeft De Driemaster invulling aan de maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente. Een MAG-bijdrage kunt u aanvragen bij De Driemaster. Hoe de MAG in de praktijk werkt, leest u bij www.kaagenbraassem.nl/mag.