Adoptie

Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

Bijzonderheden

Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties.

  • sterke adoptie: er zijn geen wettelijke familiebanden meer tussen het kind en de biologische ouders. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders
  • zwakke adoptie: er zijn nog wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders.

Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)

Vraag eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (www.ind.nl) aan. Als deze is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of het consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Let op: uw adoptiekind moet altijd naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst.

Adoptie aangeven bij de gemeente

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Maak hiervoor digitaal een afspraak.

Bij Inschrijven bij gemeente vanuit het buitenland staat wat u moet doen voor het inschrijven bij de gemeente.