Begroting 2023 vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2022 is de programmabegroting voor 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vastgesteld.

Ontwikkelingen

De begroting 2023 is opgesteld in een periode vol uitdagingen. Na de intensieve coronaperiode met alle maatregelen en consequenties komen er ook weer andere uitdagingen op de gemeente af. De oorlog in Oekraïne met de grote vluchtelingenstroom en de stijgende inflatie zorgen voor onzekerheid. Tegelijkertijd kampen we met de klimaatcrisis die om een energietransitie vraagt en met de landelijke stikstofdiscussie met grote gevolgen voor de toekomst van onze boeren. Uitdagingen waar we lokaal en regionaal aan bij willen dragen.

Raadsakkoord

Op 30 mei 2022 stelde de nieuwe raad het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vast. Dit betekent dat deze Programmabegroting 2023 de eerste begroting is van een nieuwe raad en een nieuw college. In het raadsakkoord is de opdracht aan het nieuwe college meegegeven om voor het eind van 2022 het raadsakkoord uit te werken in een College UitvoeringsProgramma. Dit maakt de Programmabegroting in dit jaar een bijzonder document.

Bijzondere situatie

De opdracht om het Raadsakkoord uit te werken in een College UitvoeringsProgramma (CUP) in combinatie met het opstellen van een Programmabegroting leidt tot een bijzondere situatie. De Programmabegroting borduurt voort op besluiten van het vorige college. Tegelijkertijd werkt het college ook aan de doelstellingen van de nieuwe raad zoals verwoord in het Raadsakkoord. Dit betekent dat een deel van de in de Programmabegroting opgenomen doelstellingen en taken niet meer worden uitgevoerd, maar worden vervangen door doelstellingen uit het raadsakkoord. Omdat de Programmabegroting voor 15 november 2022 aan de provincie Zuid-Holland moet worden toegestuurd kan de Programmabegroting 2023 niet meer aangepast worden aan de doelstelling van de nieuwe raad.

Positief beeld in onzekere tijden

De begroting 2023 schetst een positief beeld. Wethouder financiën Nick van Egmond: ‘We presenteren een mooie begroting, waarin nog ruimte is voor ontwikkelingen en voor de uitdagingen uit het raadsakkoord. Ook met het wegvallen van de precarioheffing hebben we nog steeds een stevige financiële positie. Hiermee kunnen we risico’s opvangen, en dat is prettig in deze soms onzekere tijden. Wel zijn er zorgen voor de periode na 2026, omdat de bijdrage vanuit het Rijk dan enorm terugloopt’.

U vindt de begroting in het raadsinformatiesysteem.

In deze afbeelding is te zien hoeveel totale inkomsten (70,2 miljoen) en hoeveel totale uitgaven (70,2 miljoen) de gemeente heeft en waar deze bedragen vandaan komen en uitgegeven worden. Zo krijgt de gemeente 40,6 miljoen van de Rijksoverheid en 29,6 miljoen uit overige inkomsten, zoals onroerende zaakbelasting, verhuur, leges en heffingen en de verkoop van grond. De uitgaven bestaan uit 9,3 miljoen voor de bedrijfsvoering van de gemeente, 2,2 miljoen wordt aan de kant gezet voor later, 7,4 miljoen voor bestuur, regio en middelen, 22,5 miljoen voor de ruimte en leefomgeving en 28,8 miljoen voor het sociaal domein.