Bereikbaarheid tijdens vervangen viaducten en Kaagbrug A44

Om de regio bereikbaar te houden tijdens de vervanging van het Lisservaartviaduct, het Hoofdwegviaduct, de Kaagbrug en het Spoorwegviaduct, heeft Rijkswaterstaat samen met partners in de regio een bereikbaarheidsplan uitgewerkt. Hierin staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Om tot deze maatregelen te komen hebben collega’s van Rijkswaterstaat en haar regiopartners verkent wat de werkzaamheden gaan betekenen voor de doorstroming van het verkeer. We noemen dit de hinderopgave. Hierna berekenden zij hoeveel het verkeer moet afnemen om files en daarmee teveel extra reistijd te voorkomen. In deze analyse is onder meer gekeken naar het reisgedrag: waar komt het verkeer vandaan en waar gaat het naartoe? Reizen mensen naar hun werk en weer naar huis of is het vracht- of recreatieverkeer? Ook maakten zij onderscheid tussen verkeer op de A44, lokale wegen, scheepvaartverkeer en fietsverkeer. Op basis van deze informatie zijn mogelijke maatregelen onderzocht die toekomstige hinder kunnen voorkomen. Dit is uitgewerkt in het bereikbaarheidsplan.

Maatregelen klein en groot

De maatregelen zijn in verschillende categorieën ingedeeld. Zo is er bijvoorbeeld nagedacht over het uitvoeren van de werkzaamheden in verschillende fasen en het slim plannen van wegafsluitingen en omleidingen. Zodat andere werkzaamheden in de regio elkaar zo min mogelijk overlappen. Daarnaast zorgen kleine infrastructurele maatregelen, zoals een betere afstemming van verkeerslichten, al snel voor een betere doorstroming. Andere mogelijke maatregelen zijn het stimuleren van reizen buiten de spits en het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets.

Samen werken aan bereikbaarheid

Het bereikbaarheidsplan is de afgelopen maanden zorgvuldig opgesteld in overleg met provincies, gemeenten, veiligheidsregio's en in samenwerking met Breikers en Zuid-Holland Bereikbaar, waarbij ook gesprekken zijn gevoerd met diverse bedrijven uit de regio. Met het gezamenlijke doel om de regio veilig en bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. De komende maanden worden de maatregelen concreter uitgewerkt en daarna voorgelegd aan de nog te selecteren aannemer. Om de samenwerking te bevestigen, hebben de samenwerkende partijen onlangs symbolisch hun handtekening gezet.

Bestuurders zetten gezamenlijk een handtekening onder het bereikbaarheidsplan

Vervanging en Renovatie project A44

Rijkswaterstaat vervangt het Lisserwegviaduct, het Hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het Spoorwegviaduct op de A44. Deze zogenaamde kunstwerken zijn gebouwd in de jaren 30 en mede door de sterke toename van het verkeer, en vooral het zware vrachtverkeer, worden ze vanaf eind 2025 vervangen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de infrastructuur en de doorstroming en bereikbaarheid van de regio.