Besluit over locatie azc uitgesteld tot na de zomer

De gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem stellen het besluit over een locatie voor een asielzoekerscentrum uit tot na de zomer. De zoektocht naar een geschikte\ locatie loopt, maar kost meer tijd dan voorzien. Als gemeenten zijn we mede afhankelijk van meerdere partijen, zoals COA, provincie en grondeigenaren. Ook het proces van besluitvorming willen we zeer zorgvuldig doorlopen. Dit kan niet in de zomervakantie.

Besluit over locatie azc uitgesteld tot na de zomer

De gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem stellen het besluit over een locatie voor een asielzoekerscentrum uit tot na de zomer. De zoektocht naar een geschikte locatie loopt, maar kost meer tijd dan voorzien. Als gemeenten zijn we mede afhankelijk van meerdere partijen, zoals COA, provincie en grondeigenaren. Ook het proces van besluitvorming willen we zeer zorgvuldig doorlopen. Dit kan niet in de zomervakantie.

Besluitvorming

De besluitvorming in beide colleges staat nu gepland in de periode september – oktober 2024. In november willen de  gemeenten een bestuursovereenkomst sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hierin staan afspraken over onder meer veiligheid, communicatie met omwonenden, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Omdat de dorpskernen in beide gemeenten klein zijn, zijn de gemeenten op zoek naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD).

Invloed inwoners

In bijgaande infographic staat op welke momenten en hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming over het azc.  

Spreidingswet

Ook deze  gemeenten volgen  nauwlettend de ontwikkelingen hoe het nieuwe kabinet de opvang en verdeling van vluchtelingen gaat vormgeven.  Echter de Spreidingswet is van kracht, totdat mogelijk nieuwe wetgeving is vastgesteld.