Bestemmingsplangolf gemeente Kaag en Braassem

Het college van B&W heeft alleen al in de maand december 39 bestemmingsplannen vastgesteld. Een dergelijk aantal wordt normaal gesproken in een heel jaar niet eens bereikt. Hier is de afgelopen maanden keihard aan gewerkt door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente.

Wethouder Yvonne Peters: “Vanuit het raadsbrede akkoord in Kaag en Braassem is woningbouw een van de grootste speerpunten. Daarom ben ik er enorm trots op dat onze medewerkers de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om, voor de ingangsdatum van de Omgevingswet, nog heel veel plannen in procedure te brengen!"

Komst omgevingswet

Voornaamste reden voor deze bestemmingsplangolf is de naderende invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Ruimtelijke procedures gaan er dan net iets anders uitzien. Veel initiatiefnemers kozen er dus voor om hun plan voor 1 januari 2024 in procedure te brengen, zodat de bestemmingsplanwijziging nog volgens de huidige wet- en regelgeving afgehandeld kan worden.

De 39 gepubliceerde plannen bestonden uit drie parapluplannen (geldend voor de hele gemeente of een aanzienlijk deel van de gemeente), één vastgesteld wijzigingsplan, vier ontwerpwijzigingsplannen, twee vastgestelde bestemmingsplannen waarvan één inclusief omgevingsvergunning en 29 ontwerpbestemmingsplannen waarvan drie inclusief ontwerp-omgevingsvergunning.