Bijgestelde omgevingsvisie vastgesteld

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de bijgestelde Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie is vastgelegd hoe we als gemeente willen ontwikkelen en is beschreven hoe we gezamenlijk de opgaven en doelen willen aanpakken. De Omgevingsvisie is een dynamisch document, wat betekent dat dit document meebeweegt met de veranderingen en ontwikkelingen die spelen binnen onze gemeente en samenleving. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de eerste Omgevingsvisie van onze gemeente vastgesteld. De Omgevingsvisie is nu op drie onderwerpen herzien en bijgesteld: Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme.

Luchtfoto van Hoogmade. De Doesbrug in het midden.

Wat is er veranderd in deze Omgevingsvisie (2024)?

Naast de maatschappelijke veranderingen en actuele ontwikkelingen is de Omgevingsvisie aangepast om deze in lijn te brengen met het Raadsakkoord (2022-2026) van de gemeenteraad. De volgende drie onderwerpen zijn aangepast:

1. Wonen

In het raadsakkoord is prioriteit toegekend aan het thema wonen, met de nadruk op versnelde en betaalbare woningbouw. Het hoofdstuk over wonen is daarom grondig herzien en aangepast op basis van gewijzigd beleid en actuele ontwikkelingen. Daarin zijn meegenomen de regionale woonagenda, de regionale realisatieagenda en het woningmarktonderzoek 2023. Daarnaast is samen met woningcorporaties, een huisvestingsplan voor bijzondere doelgroepen opgesteld om voldoende woonruimte voor deze groepen te waarborgen.

2. Land- en Tuinbouw

Ook het thema over Land- en Tuinbouw heeft aanzienlijke aanpassingen ondergaan. De meest recente ontwikkelingen zijn hierin opgenomen. Voor Tuinbouw, aangeduid in de Omgevingsvisie als Glastuinbouw, hebben we speciale aandacht besteed aan onderscheidende aspecten binnen de vier verschillende tuinbouwgebieden. Het onderwerp Landbouw is aangepast met actuele informatie, voortgekomen uit gesprekken met de gemeenteraad en interviews met verschillende agrariërs.

3. Recreatie en Toerisme

De gemeente heeft samen met Stichting Kaag en Braassem Promotie een recreatievisie opgesteld. Hierbij is aandacht voor diverse onderwerpen in relatie tot recreatie en toerisme, zoals Gezondheid en Welzijn, Natuur en Landschap en Waterbeleving en Watersport. De uitgangspunten zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk Recreatie binnen de Omgevingsvisie.

Een volledige aanpassing en bijstelling van de Omgevingsvisie staat gepland voor 2025.

De aangebrachte wijzigingen in de Omgevingsvisie zijn terug te vinden in het wijzigingsdocument dat als bijlage is toegevoegd aan de Omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven welke wijzigingen we hebben doorgevoerd in deze nieuwe versie, en waarom. In dit overzicht vermelden we ook waar de voorgestelde wijzigingen vandaan komen, en waarom we deze hebben doorgevoerd.

Waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vinden?

De Omgevingsvisie kunt u vinden via deze webpagina op onze website

Deze en de daarbij behorende stukken liggen ook van 15 februari tot en met 27 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.