CTB-gelden (CoronaToegangsBewijs) direct naar horeca en vrijwilligersorganisaties in Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem gaat bij de Veiligheidsregio Hollands Midden een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor extra budget dat door de minister beschikbaar is gesteld voor de handhaving van het CTB (coronatoegangsbewijs). In de praktijk ligt de handhaving voor een groot deel bij de horeca en vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen.

Achtergrond gelden

De rijksoverheid heeft een incidentele bijdrage van 45 miljoen beschikbaar gesteld ter ondersteuning op de controle van het coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) op locaties waar dit nodig is. Dit geld is verdeeld onder alle Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Hollands-Midden heeft een bedrag van € 2.097.264,36 ontvangen. Vervolgens is hierover een verdeelsleutel gelegd om zo een efficiënte en rechtmatige verdeling per gemeente te reserveren. Er is totaal een bedrag van € 66.105 voor Kaag en Braassem gereserveerd.

Geld direct naar horeca en vrijwilligersorganisaties

In Kaag en Braassem zien wij dat deze partijen zich goed inzetten om deze nieuwe taak zo goed als mogelijk vorm te geven. Dit is dan ook de reden dat de gemeente Kaag en Braassem deze budgetten 1-op-1 beschikbaar stelt aan de horeca en vrijwilligersorganisaties (via de beheerders van de verschillende accommodaties). Er wordt € 29.500 beschikbaar gesteld voor de horeca (€ 500 per ondernemer) en € 33.000 voor vrijwilligersorganisaties (€ 1.000 voor de kleine en € 2.000 voor grote organisaties). De middelen voor vrijwilligersorganisaties worden uitbetaald aan de accommodaties waar de vrijwilligersorganisaties gebruik van maken. De partijen die de bijdrage ontvangen wordt verzocht deze bijdrage in samenspraak met eventuele huurders (waarop het CTB van toepassing is) in te zetten. In de verdeling is gewerkt met een wegingsfactor waarbij de afweging is gemaakt in hoeverre deze partij consequenties ervaart door de ingevoerde CTB-plicht. De grotere organisaties kunnen een aanvraag voor maximaal € 2.000 doen en de kleinere organisaties een aanvraag van maximaal € 1.000. Alle betrokken partijen ontvangen een brief waarin staat op welk bedrag zij een beroep kunnen doen en wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage.

Oproep aan bezoekers

Echter is een belangrijk deel van de uitvoerbaarheid afhankelijk van het gedrag van de bezoekers. Wij roepen alle bezoekers dan ook op om deze partijen te helpen in het uitvoeren van deze nieuwe taak en de gestelde huisregels op te volgen. We zien dat het in Kaag en Braassem over het algemeen goed gaat. Laten we dat met elkaar zo voortzetten en elkaar helpen waar nodig!