College stelt de raad voor om stijging gemeentelijke belastingen te dempen met eenmalige tegemoetkoming

Inwoners en ondernemers hebben in het afgelopen jaar te maken met forse prijsstijgingen van onder andere energie en voedingsmiddelen. Dat maakt dat een groeiend aantal inwoners steeds meer moeite heeft om rond te komen. Vanuit de landelijke overheid is een maximum normering voor de energietarieven vastgesteld om inwoners tegemoet te komen. Ook kunnen inwoners energietoeslag of kwijtschelding aanvragen. De gemeente Kaag en Braassem wil daarnaast een extra steuntje in de rug doen.

Het college stelt daarom aan de raad voor om inwoners en ondernemers een kleine extra bijdrage van 50 euro te geven. Met deze bijdrage wordt de stijging van de gemeentelijke belastingen (gemiddeld 41 euro per huishouden) gedempt.

Signaal in lastige periode

Met dit besluit geeft de gemeente haar inwoners een signaal van erkenning van deze lastige tijden. De tegemoetkoming biedt een stukje compensatie voor de stijgende lasten en is voor alle huishoudens in de gemeente. Ook ondernemers ontvangen de tegemoetkoming. Wethouder financiën Nick van Egmond: “We zien dat veel inwoners het lastig hebben, ondanks de maatregelen die de landelijke overheid genomen heeft. We vinden het daarom passend om een klein gebaar te doen en een deel van het overschot op onze begroting 2022 op deze manier terug te geven aan onze inwoners”.

Aanvullende maatregelen voor specifieke doelgroepen

Naast deze voorgestelde tegemoetkoming denkt de gemeente na welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden voor specifieke doelgroepen. De verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is daar een voorbeeld van. Over deze voorgestelde verhoging wordt in december in de raad besloten. Voorstellen voor eventuele andere aanvullende maatregelen volgen op een later moment.

Uitvoering

De tegemoetkoming van 50 euro per huishouden of ondernemer wordt, zoals het er nu uitziet in maart 2023 uitgekeerd via een teruggave aan inwoners. Met de belastingaanslag die inwoners in februari 2023 ontvangen vanuit de belastingsamenwerking met Alphen aan den Rijn, informeren we alle inwoners van Kaag en Braassem over de wijze waarop de tegemoetkoming uitgekeerd wordt.

Op 7 december praat de gemeenteraad over dit voorstel in de visie & adviesvergadering. In de raadsvergadering van 19 december wordt er een besluit genomen.