Collegestukken en besluiten nu ook online te vinden

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De agenda, de B&W-adviezen en besluiten van deze vergaderingen zijn vanaf deze week online te vinden. Zo is het voor iedereen mogelijk en toegankelijk om deze informatie te lezen.

De agenda, B&W-adviezen, bijbehorende stukken en besluiten vindt u op kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl.

App

Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:

  • iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
  • iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’.

U heeft de volgende inloggegevens nodig:

  • Site: Kaagenbraassem
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger.

Een mooie stap vooruit in de digitale openbare dienstverlening!