Doorontwikkeling huisstijl gemeente Kaag en Braassem

Het logo van gemeente Kaag en Braassem is ruim 14 jaar geleden ontworpen, ter gelegenheid van de fusie van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude. Intussen is de samenleving wezenlijk veranderd. Ook de rol van de gemeente, de manier waarop wij communiceren en waarop we ons willen presenteren. Dit vraagt om een doorontwikkeling van ons logo en de daarbij behorende huisstijl.

We kiezen er niet voor om een compleet andere huisstijl in te voeren. We hechten waarde aan de herkenbaarheid van het huidige logo. Daarom is gekozen voor een doorontwikkeling van het logo en is op basis daarvan een uitgebreide huisstijl ontwikkeld.

We voeren de vernieuwde huisstijl vanaf 1 februari zoveel mogelijk stapsgewijs in. Dit houdt in dat we onderdelen die al aan vervanging toe zijn op dat moment van de nieuwe huisstijl voorzien. De doorlooptijd stellen we op maximaal 1,5 jaar. Dit betekent dat wat binnen die periode niet door natuurlijk verloop al is vervangen, dan alsnog wordt opgepakt.