Geen invoering Bedrijven Investerings Zone voor Winkelhart Roelofarendsveen

Op 27 februari 2023 is de telling uitgevoerd van de draagvlakmeting voor de invoering van de BIZ Winkelhart Roelofarendsveen (Bedrijven Investerings Zone). Er zijn genoeg stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag, maar het aantal stemmen ‘vóór’ is niet genoeg om de BIZ in te voeren.

Geen 2/3 meerderheid positieve stemmen behaald

Voldoende bedrijven hebben een stem uitgebracht. Dat moet minimaal 50% van de stemgerechtigden zijn. Met 38 van de 49 stemgerechtigden (77,55%) is de draagvlakmeting dan ook geldig. Een meerderheid van 23 stemgerechtigden heeft vóór invoering van de BIZ gestemd; dit is 60,53%. Wettelijk is vastgelegd dat een tweederde meerderheid behaald moet worden om de BIZ in te kunnen voeren. Die tweederde meerderheid is niet behaald; dan hadden er 26 stemmen vóór moeten zijn. Dit betekent dat de BIZ Winkelhart Roelofarendsveen niet kan worden ingevoerd.

Dee BIZ: een instrument van, voor en door ondernemers

De BIZ-stichting en winkeliersvereniging Winkelhart hadden de ambitie om BIZ in te voeren om het centrum aantrekkelijker te maken, met als doel een toename van het aantal bezoekers. Het budget dat daarvoor nodig is kan met een BIZ beschikbaar komen, omdat alle deelnemers meebetalen. De BIZ bijdrage vanuit de deelnemers wordt door de gemeente via de gemeentebelastingen geïnd en als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting. De draagvlakmeting is gehouden onder alle potentiële bijdrageplichtigen; de winkeliers en ondernemers van het Winkelhart aan het Noordplein, Centrumoever en delen van het Noordeinde, het Westeinde en de Langeweg. Het benodigde aantal benodigde stemmen voor invoering is niet gehaald.

Samenwerking vasthouden

Voorzitter BIZ winkelhart Roelofarendsveen Peter Warmerdam geeft aan: “Wat een gemiste kans voor het winkelcentrum. We werken al veel met elkaar samen maar helaas is niet iedereen bij ons Winkelhart aangesloten. En dat geldt overal, hoe meer leden hoe meer je voor het centrum kan doen. We gaan bekijken hoe we nu verder gaan en blijven ons natuurlijk inzetten voor een bruisend Winkelhart”.

Wethouder Economische Zaken Nick van Egmond: “Winkeliersvereniging Winkelhart Roelofarendsveen heeft enorm haar best gedaan om de Bedrijven Investerings Zone van de grond te krijgen. Helaas is dat niet gelukt met een nét te kleine meerderheid van de stemmen. De draagvlakmeting laat wel zien dat een meerderheid van de ondernemers graag samenwerkt voor een mooie toekomst van het winkelhart. We houden dat gevoel en die ambitie met elkaar vast”.