Gemeente stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

De gemeente stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen. Als gemeente vinden we het belangrijk om starters een handje te helpen op de woningmarkt. Met een woningmarkt die onder druk staat en hoge woningprijzen is het voor veel starters niet makkelijk om een eerste woning te kopen. De huidige regeling stamt nog uit 2010 en wordt nu aangevuld en aangepast door het bedrag te verhogen wat starters kunnen lenen en jaarlijks de maximale koopsom te verhogen tot NHG. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit plan van het college.

Wethouder Dolf Kistemaker:  "Ik ben heel blij dat wij met deze aanpassing meer starters de helpende hand kunnen bieden bij het kopen van hun eerste huis.  Zo bieden wij starters en jonge gezinnen toekomstperspectief, zodat ze in onze gemeente kunnen blijven wonen in een eigen huis."

Wat verandert er

Het maximale leenbedrag voor starters wordt verhoogd van € 30.000 naar € 35.000,-.
In november 2023 was al besloten door het college om de maximale koopsom jaarlijks te verhogen tot de NHG(nationale hypotheek garantie) grens, in 2024 bedraagt deze € 435.000.  Daarbij is de mogelijkheid om het energiebespaarbudget mee te financieren opgenomen.

De gemeente verhoogt ook het beschikbare budget om starters te kunnen blijven helpen naar
€ 1.500.000.  Dit was  een budget van € 802.571.   Er  hadden dusdanig veel starters gebruikt gemaakt van de huidige starterslening dat het plafond bereikt was.
Het geld komt in een revolverend fonds.  Door aflossingen komt het uitgeleende geld terug in het fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.