Gemeenten bestrijden dakloosheid

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braasem willen meer doen om te voorkomen dat inwoners dakloos raken. Dit is belangrijk omdat het aantal inwoners dat geen dak boven hun hoofd heeft groeit. In het ‘Actieplan Voorkomen Dakloosheid’ beschrijven de gemeenten wat zij doen om dakloosheid te voorkomen. Vanuit het Rijk en vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland is geld beschikbaar gesteld om hiermee aan de slag te gaan.

Er zijn momenteel ongeveer 65 inwoners in de Rijnstreek die dakloos en/of thuisloos zijn geworden. De opvangplekken voor deze inwoners zijn maximaal bezet. Ook stijgt het aandeel jongeren tussen de 18 en 27 die aanspraak maken op de opvangplekken (25%). Daarnaast zijn er zo’n 35 inwoners die gebruikmaken van een briefadres. Hieronder beschrijven we een aantal acties die voortkomen uit het Actieplan Voorkomen Dakloosheid.

Housing First

De drie gemeenten starten onder anderen met een pilot "Housing First". Met deze aanpak krijgen vijf inwoners die dakloos zijn geraakt, direct een woning en daarbij de nodige ondersteuning, zodat zij een toekomst kunnen opbouwen. Vorige week is de eerste inwoner gestart via deze aanpak in Alphen aan den Rijn.

Bouwdepot

Één van de redenen waardoor jongeren eerder dakloos raken is omdat zij onvoldoende geld hebben om in hun levensbehoeften te voorzien. Met de pilot "Bouwdepot" krijgen vijf dakloze jongeren iedere maand (voor een jaar lang) 1050 euro om een zelfstandig leven op te bouwen. Ervaring uit een andere gemeenten leert dat jongeren hiermee in korte periode veel zelfstandiger worden.

Maatwerk

Voor inwoners die dakloos raken zijn regels en procedures op het gebied van inkomen, werk en wonen vaak onduidelijk. Om hen hier beter mee te helpen zetten we een methode in die professionals een handreiking biedt om maatwerk te kunnen leveren en deze inwoners beter te kunnen ondersteunen.