Gemeenteraad stemt unaniem in met bestemmingsplan Sportpad

Op 18 september stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. In het bestemmingsplan staat in hoofdlijnen op welke manier de ruimte gebruikt en ingedeeld zal worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de plek waar gebouwd wordt, welke functies daar komen en wat de maximale afmetingen van het gebouw zijn. Dit plan is het kader voor de verdere uitwerking. De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan.

Het Sportpad staat voor leren, bewegen en ontmoeten

Al een paar jaar wordt gewerkt aan een plan om het Sportpad efficiënter in te richten, waardoor nog meer mensen hier kunnen ‘leren, bewegen en ontmoeten’. De vele betrokkenen bij de vernieuwing van het Sportpad werken samen stap voor stap aan de plannen.

Het inrichtingsplan gaat verder in op de invulling van de openbare ruimte 

Het gaat dan om de ruimte rondom de sportvelden, het schoolplein en de gebouwen. Zo wordt gekeken naar de inrichting van paden en wegen, parkeren, parkeervergunningen en de inrichting van groen. Ook het inrichtingsplan wordt weer samen met de gebruikers en omwonenden opgesteld. Om goede keuzes te maken, passend bij het gebruik van het Sportpad en de directe omgeving worden hierover binnenkort gesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbenden.

Naast het inrichtingsplan wordt ook verder gewerkt aan deelproject 1 (Sportpad noord) en deelproject 2 (Sportpad Zuid).

Sportpad Noord  

Kindpartners SSBA en Kindkracht 0/12 en het Sportbedrijf Kaag & Braassem werken aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor het Kindcentrum en De Tweesprong. Met behulp van een architect wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij wordt gewerkt aan een zo compact mogelijk gebouw gericht op de verenigingen (zuidzijde Sportpad).

Sportpad Zuid 

Aan de zuidkant van het Sportpad komt een nieuwe indeling van de sportvelden, waar voetbalvereniging E.M.M.’21, hockeyclub Alkemade en tennisvereniging Alkemade een plek houden of krijgen. Het clubhuis van de tennisvereniging wordt aangepast en de voetbal en hockey krijgen samen een nieuw kleed-/clubgebouw. Het doel is dat hier niet alleen de sporters kunnen samenkomen, maar dat ook anderen gebruik kunnen maken van dit gebouw. Jong, oud, eenzaam, nieuw in de gemeente, op zoek naar contact: ook hier worden ‘leren, bewegen en ontmoeten’ de kernwoorden.  

Om de plannen verder uit te werken en rekening te houden met alle wensen en eisen moet er veel gebeuren. Daarom zijn er verschillende werkgroepen gestart. In deze werkgroepen werken vrijwilligers van de verenigingen samen met specialisten om de plannen passend en goed uitvoerbaar te maken.