Gevolgen Coronavirus

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen en gevolgen.

Landelijke maatregelen in de aanpak van het coronavirus COVID-19

Alle actuele informatie over het coronavirus en landelijke maatregelen, adviezen en regelingen vindt u op de website rijksoverheid.nl. Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351. 

Actuele maatregelen tegen corona op rjksoverheid.nl 

Heeft u klachten? Blijf thuis en doe een zelftest of laat u testen. U kunt online een afspraak maken via de website www.coronatest.nl of kijk op www.GGD.nl. Ook vindt u op GGD.nl priklocaties voor een vaccinatie tegen het coronavirus

Gemeentelijke dienstverlening

  • Het Klant Contact Centrum (KCC) en publieksbalies aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen werken alleen op afspraak. Er is op woensdagavond vaak slechts één balie open. De doorlooptijd kan stagneren waardoor u soms iets langer moeten wachten in de wachtruimte. Ouderen en kwetsbaren adviseren wij daarom te kiezen voor een afspraak in de ochtenduren. De wachttijd aan de telefoon bij het KCC kan langer zijn. Heeft u een melding over de openbare ruimte? Bij voorkeur ontvangen wij uw melding openbare ruimte online.
  • Bij het afvalbrengstation gelden huisregels, zodat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige wijze van afval scheiden en brengen.
  • U kunt de openbare raadsavonden digitaal volgen op het raadsinformatiesysteem ibabs.nl.

Hulp voor ondernemers

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van het steun- en herstelpakket van de overheid, alsook de meest recente informatie en veelgestelde financiële vragen. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is. Daarom hebben wij extra geld beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden. Daarnaast is het voor verenigingen mogelijk om deel te nemen aan het traject Toekomstige verenigingen. U leest hier meer over bij Subsidie steunfonds non-profit organisaties.

Heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag. Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door team Belastingen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of bellen met telefoonnummer 14 0172 (spreek in Alphen aan den Rijn).

Informatiepunt voor kwetsbare personen

Senioren kunnen terecht bij de ouderenadviseur van De Driemaster met al hun vragen op het gebied van wonen, gezondheid, mobiliteit, hulp- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten, financiën, eenzaamheid, seniorenactiviteiten en zorg. Samen met u wordt er gekeken of ze een oplossing kunnen bieden. Bel voor informele vragen 071 331 79 67 (Bereikbaar maandag t/m vrijdag) of 088 254 23 55 (Kernteam) voor de reguliere vragen. U kunt uw vraag ook e-mailen naar info@dedriemaster.nu of info@kernteamkb.nl. Kijk voor meer informatie op www.dedriemaster.nu.

Chatten met de wijkcoach

Tijdens werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u online chatten met een wijkcoach van Tom in de buurt. Zo kunt u gratis en anoniem uw vraag stellen, uw probleem voorleggen en hierover van gedachten wisselen. Tom in de buurt biedt ondersteuning voor inwoners met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg- en welzijn. U kunt al uw vragen stellen via de chatfunctie op de website www.tomindebuurt.nl.

Meer informatie

  • de meest recente informatie over het coronavirus en meest gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • actuele informatie over het coronavirus COVID-19 vindt u op de website van het RIVM
  • information in English about the coronavirus COVID-19 is available on the website of RIVM
  • wilt u liever iemand telefonisch spreken? De Rijksoverheid heeft een speciaal nummer geopend waar u vragen kunt stellen over het coronavirus: 0800-1351
  • uitleghulp Steffie legt op de website corona.steffie.nl informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. Deze website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking
  • de gemeente heeft voortdurend contact met de GGD Holland Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden.