Inspraakperiode gestart voor gewijzigde Omgevingsvisie (2024) Kaag en Braassem

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 11 oktober a.s. hun inspraakreactie (zienswijze) indienen op de bijgestelde Omgevingsvisie (2024) die nu bij de gemeente ter inzage ligt.

In oktober 2020 stelde de gemeenteraad de eerste Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem vast. Vanwege diverse maatschappelijke veranderingen en actuele ontwikkelingen is deze visie nu aangepast. Ook is deze Omgevingsvisie op drie thema’s in lijn gebracht met het Raadsakkoord (2022-2026), namelijk voor Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme. Een volledige aanpassing en bijstelling van de Omgevingsvisie staat gepland voor 2025.

Wat is er veranderd in deze Omgevingsvisie (2024)?

De aangebrachte wijzigingen in de Omgevingsvisie zijn terug te vinden in het wijzigingsdocument dat onderdeel is van deze visie. Hierin geven we aan welke wijzigingen we voorstellen voor deze nieuwe versie, en waarom. In dit overzicht vermelden we ook waar de voorgestelde wijzigingen vandaan komen, en waarom deze volgens ons aangepast moeten worden. Daarnaast is er een Plan-m.e.r.-beoordeling opgesteld dat ook onderdeel uitmaakt van deze Omgevingsvisie.

Waar kan men de Omgevingsvisie bekijken en inzien?

De Omgevingsvisie 2024, het wijzigingsdocument en de plan-m.e.r.-beoordeling liggen van donderdag 31 augustus tot en met woensdag 11 oktober 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De Omgevingsvisie (2024) is te vinden op de website van ruimtelijkeplannen.nl  en is met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB24-ONT1 in te zien.

Ook kan iedereen het ontwerp bekijken bij de receptie van het gemeentehuis van  Kaag en Braassem, adres: Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag geopend van 08:30 tot 17:00 uur, en op vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. De gemeente is tijdens deze uren te bereiken via het telefoonnummer: 071 - 332.7272.

Hoe kan men reageren en een zienswijze indienen, en wat gebeurt er met deze zienswijzen?

Tijdens de inzageperiode kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie over deze voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie indienen, en richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Dat kan via het algemene contactformulier op de website, of via een eigen schriftelijke reactie. Iedere zienswijze die wordt ingediend, wordt zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Als een ingediende zienswijze terecht is, kan dat leiden tot aanpassing van de definitieve Omgevingsvisie. In deze definitieve versie staan alle zienswijzen vermeld die zijn ingediend, wordt aangegeven wat er met die zienswijzen is gebeurd, en of deze hebben geleid tot aanpassing van de visie.

Meer informatie of behoefte aan persoonlijk contact

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze (versie van de) Omgevingsvisie, dan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar dhr. T. van der Burgh via telefoonnummer: 071 332 72 72 (algemeen nummer KCC), of via e-mail: info@kaagenbraassem.nl

Als u graag een persoonlijke toelichting wilt op de voorgestelde wijzigingen, of u heeft daar vragen over, dan kunt u via bovenstaand telefoonnummer een afspraak met hem maken.