Integrale controles; samen naar een veilig Kaag en Braassem

Op dinsdag 30 augustus hebben de gemeente, Omgevingsdienst West Holland en politie opnieuw een integrale controle gehouden. Ditmaal bij drie bedrijfspanden aan de Herenweg in Rijnsaterwoude en de Tuinderij in Leimuiden. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden (ondermijning). Bij twee bedrijfspanden zijn geen (noemenswaardige) overtredingen geconstateerd. Bij het derde bedrijfspand werden wel overtredingen geconstateerd.

Tuinderij Leimuiden

Bij de controle in een bedrijfspand aan de Tuinderij in Leimuiden zijn 282 buitenlandse kentekenplaten gevonden. Dat kan duiden op criminele activiteiten. De politie heeft de kentekenplaten in beslag genomen en is een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude gestart. De kentekenplaten zullen worden vernietigd.

Criminaliteit in (huur)panden

Steeds vaker proberen criminelen woningen en bedrijfsruimten te huren om drugs op te slaan of te produceren, gestolen goederen onder te brengen, auto’s koud te zetten of criminelen te huisvesten. Vaak gebeuren dit soort activiteiten ongemerkt. Maar wat je niet direct ziet, kan er wel degelijk zijn: met grote gevolgen. Pandeigenaren en verhuurmakelaars kunnen achterblijven met een slechte reputatie en hoge kosten door schade aan het pand. Het pand kan zelfs gesloten worden. Verhuurders kunnen diverse maatregelen nemen om de kans te verkleinen dat een huurder een pand voor criminele doeleinden gaat gebruiken. Zie voor tips de website van het CVV.

Waarom controles?

In de komende tijd zullen er vaker integrale controles in Kaag en Braassem plaatsvinden. Een integrale controle biedt niet alleen meer helderheid voor de ondernemer, maar ook voor de verschillende instanties. Waar nodig wordt verder onderzoek door een van de deelnemende instanties uitgevoerd. Zo zorgen we samen dat de zaken op orde zijn!
Heeft u vermoedens van ondermijning of andere illegale activiteiten? Meld het dan bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via de website.