Integrale controles; samen naar een veilig Kaag en Braassem

Geregeld voert de gemeente integrale controles uit. Bij een integrale controle worden de controles van de verschillende instanties gecombineerd. Denk aan de politie, de omgevingsdienst en de Brandweer. Zo worden bedrijven bezocht en wordt gekeken of daar alles op orde is, op basis van de daar geldende regels en voorschriften. Ook wordt er gekeken naar arbeidsomstandigheden.

Een overzicht van de controles in de afgelopen weken: 

Leidseweg Oud Ade

Op dinsdag 17 mei 2022 heeft de gemeente een onaangekondigde integrale controle uitgevoerd op een perceel aan de Leidseweg in Oud Ade. Dit gebeurde in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Er is gecontroleerd op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden (ondermijning).

Bij de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd en zaken aangetroffen die om meer onderzoek vragen. De volgende overtredingen zijn geconstateerd:

 • Illegale bouwwerken
 • Strijdig gebruik bestemmingsplan
 • Opslag van gevaarlijke stoffen
 • Aanwezigheid van illegale munitie (inmiddels in beslag genomen)
 • Aanwezigheid van asbesthoudende materialen
 • Bodemverontreiniging
 • Diverse andere overtredingen van milieuvoorschriften

Bedrijvenpark Leimuiden

Daarnaast hebben er op 23 en 24 mei integrale controles plaatsgevonden op Bedrijvenpark Drechthoek in Leimuiden. Ook daar zijn verschillende instanties bij betrokken, zoals de brandweer, politie en Voedsel- en Warenautoriteit. Daar is bijvoorbeeld gecontroleerd op illegale bewoning van bedrijfspanden. 

Over het algemeen was er op het bedrijvenpark veel begrip voor de controle en was (op een enkeling na) iedereen erg meewerkend. Gezien de weinige (mogelijke) overtredingen kunnen we concluderen dat bij het grootste gedeelte van de gecontroleerde panden in Leimuiden het allemaal prima in orde was. Mooi om te benoemen! In totaal zijn er 60 bedrijfspanden gecontroleerd.

De resultaten van de controles:

 • 17 bedrijven met onjuiste adresgegevens in het Handelsregister (niet geregistreerd op het juiste adres)
 • 10 panden waarbij brandonveilige situaties zijn aangetroffen (geblokkeerde nooduitgang, afwezigheid rookmelders, niet gekeurde brandblussers, etc.)
 • 2 panden die een niet officieel huisnummer gebruiken
 • 9 personen die een onjuiste of geen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben
 • 2 keer (vermoeden) illegale bewoning

Diverse geconstateerde bevindingen vragen om nader onderzoek en/of vragen om een hercontrole. 

Waarom controles?

In de komende tijd zullen er vaker integrale controles in Kaag en Braassem plaatsvinden. Een integrale controle biedt niet alleen meer helderheid voor de ondernemer, maar ook voor de verschillende instanties. Waar nodig wordt verder onderzoek door een van de deelnemende instanties uitgevoerd. Zo zorgen we samen dat de zaken op orde zijn!
Heeft u vermoedens van ondermijning of andere illegale activiteiten? Meld het dan bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via de website.