Inwoners uit Kaag en Braassem kunnen reageren op Lokale Energie Strategie

Inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem kunnen vanaf nu reageren op de eerste versie van de Lokale Energie Strategie (LES). Ook als u niet aanwezig was op één van de bijeenkomsten. Reageren kan tot en met 7 maart 2024. In de LES staat onder andere hoe we als gemeente kunnen overstappen op duurzame bronnen als zon en wind. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten hierover met ons mee.

Meedenken over duurzame energie opwek

Alle betrokkenen dachten mee over bouwstenen, voorwaarden, mogelijke locaties, risico’s en financiële participatie. Met elkaar verkenden we de route, zodat we als gemeente de komende jaren op een goede manier afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen en overstappen op energie uit duurzame bronnen.

De opbrengst uit de gesprekken met inwoners laat zien dat, ondanks de geuite zorgen, het merendeel achter de doelen en ambities staat van de energietransitie. Zij vinden dat óók de gemeente Kaag en Braassem haar verantwoordelijkheid moet nemen, en zijn bereid mee te denken over de voorwaarden. Sommige inwoners waren fel tegen wind- en/of zonne-energie. De gehele opbrengst leest u in de eerste versie van de LES.

Stappen richting een duurzame toekomst

De LES vertelt waar we als gemeente staan in de energietransitie en schetst scenario’s voor 2030. De LES gaat ook in op het besparen van energie, de manier waarop we onze huizen en bedrijven verwarmen, en duurzaam vervoer. Wethouder Dolf Kistemaker: “Kaag en Braassem doet actief mee aan de energietransitie. Dit vergt maatwerk en daar hebben we de hulp van onze inwoners en partners bij nodig. Ik ben trots op alle betrokkenheid en benieuwd naar de reacties op het concept. Ik roep iedereen op om ook hier hun mening over te geven.”

Reageren op het concept

De conceptversie van de LES staat als storymap online op de website van Energie voor Kaag en Braassem en ligt als rapportage fysiek bij de balie op het gemeentehuis. Reageren kan via het bijbehorende vragenformulier. Heeft u hulp nodig bij het navigeren door de storymap? De Papierwinkel van de Driemaster (Clubhuis DOSR, Sportpad 17, 2377 PP Roelofarendsveen) biedt hulp tijdens het inloopspreekuur op woensdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur. Of maak een afspraak op het gemeentehuis (Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen). Mail voor een afspraak naar duurzaam@kaagenbraassem.nl of bel naar 071 332 72 72.

Naderhand deelt de gemeente een algemeen bericht met een samenvatting van de reacties op het concept. Mochten de reacties aanleiding geven voor wijzigingen, worden er aanpassingen gedaan.

Houd de website van Energie voor Kaag en Braassem in de gaten voor de vervolgstappen.

getekend plaatje met de tekst: geef uw reactie op de lokale energie strategie. Daarbij staan twee getekende poppetjes in gesprek met elkaar. Een persoon zegt het woord LES, wat de afkorting is van lokale energie strategie en heeft een kaart van de gemeente Kaag en Braassem in handen en de ander een vergrootglas. In dat vergrootglas staan windmolens en zonnepanelen. Ze staan allebei op een pad dat leidt naar een huisje in de achtergrond. Verder staat het logo van Kaag en Braassem Groen en Duurzaam erop.