Jachthaven ’t Venegat overgedragen aan Vereniging Recreatie Het Venegat

Op 5 juni 2023 is Jachthaven ’t Venegat inclusief aangrenzende gronden overgedragen aan de nieuw opgerichte Vereniging Recreatie Het Venegat.

Vorig jaar waren Stichting Jachthaven ’t Venegat, Dorpsraad Rijnsaterwoude en de gemeente het al eens geworden over de toekomst van jachthaven ’t Venegat. Op basis van een erfpachtovereenkomst wilden zij de jachthaven onderbrengen bij een vereniging. Dit is Vereniging Recreatie Het Venegat geworden. Deze vereniging heeft een brede recreatieve doelstelling. Naast de jachthaven gaat deze vereniging ook het zwemstrandje, de vissteiger en aangrenzende dijk beheren en onderhouden.

Iedere inwoner van Rijnsaterwoude kan lid worden van de vereniging en daarmee invloed hebben op het behouden, onderhouden en uitbreiden van recreatieve voorzieningen in Rijnsaterwoude. De vereniging gaat zichzelf nog voorstellen aan inwoners. Daarna volgt een algemene ledenvergadering.

Overdracht jachthaven 't Venegat