Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Meerkreuk wordt verwijderd

Om een einde te maken aan de overlast bij het JOP aan de Meerkreuk in Oude Wetering heeft het college besloten deze te verwijderen. Dit gebeurt op donderdag 9 november.

Helaas wordt de afgelopen tijd overlast ervaren

Omwonenden, winkeliers en passanten geven aan zich onveilig te voelen. Inzet van jeugdwerkers, handhaving en politie zorgt er helaas niet voor dat er een einde komt aan deze overlast.

Begin 2022 is het JOP gerealiseerd in het park aan de Meerkreuk

Sindsdien is het JOP een plek waar jongeren samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooraf is afgesproken dat het JOP door de jongeren netjes wordt gehouden. Bij overlast zou deze worden verwijderd.