Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Floris Schoonderwoerd

Op zaterdag 21 mei 2022 heeft Floris Schoonderwoerd, oud-wethouder in de gemeente Kaag en Braassem, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt mocht hem de versierselen overhandigen die horen bij zijn onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Wethouderschap van 13 jaar

Floris Schoonderwoerd was 13 jaar lang wethouder in de gemeente Kaag en Braassem. In februari van dit jaar nam hij afscheid en is hij een nieuwe uitdaging aangegaan als afdelingsmanager bij de gemeente Nieuwkoop.

Bestuurlijke vernieuwing

Schoonderwoerd is in al die jaren voorvechter geweest van een nieuwe manier van politiek bedrijven. Besturen deed hij op basis van een aanpak die aansloot bij de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente. Alleen dan is de lokale overheid van toegevoegde waarde in zijn aanpak. In de gemeenteraad introduceerde hij het raadsbrede akkoord, in plaats van het werken met een coalitie en een oppositie. En dat alles op basis van vertrouwen en van relaties, in plaats van op basis van bureaucratische regels en subsidies.

Meer dan politiek

Naast alle inzet in zijn politieke rol heeft Floris ook altijd bijgedragen aan een levendig en actief Oud Ade en Rijpwetering. Hij was 10 jaar lang voorzitter van jongerensoos Meddle, zijn opstap naar de lokale politiek. Daarnaast levert hij een actieve bijdrage aan het verenigingsleven in deze kernen.

Lef

Schoonderwoerd heeft het lef om veranderingen in te zetten. Dat werd ook buiten de gemeente opgemerkt. Over zijn aanpak is veel gesproken en geschreven. De transitie in het sociaal domein en in de jeugdzorg en de maatschappelijke agenda moeten daarbij zeker benoemd worden. Floris is ambassadeur geworden van het nieuwe denken.

Ook bij Pro, zijn lokale politieke partij, heeft hij met zijn vernieuwende manier van denken een mooie basis gelegd. Inspirator, vernieuwer, visionair denker; allen passen ze bij Floris Schoonderwoerd. Aanleiding genoeg voor deze mooie koninklijke onderscheiding!